Jak działamy

Łączymy trzy elementy: kapitał, wiedzę i zarządzanie przedsiębiorstwem. Naszą ofertę kierujemy do przedsiębiorców, menedżerów, inwestorów i instytucji.
  • Przedsiębiorcom i menedżerom oferujemy kapitał na rozwój dla ich dynamicznie rosnących firm.
  • Inwestorom finansowym (private equity) proponujemy współpracę i wspólne inwestowanie
    w przedsięwzięcia z branży finansowej.
  • Inwestorom branżowym, menedżerom i instytucjom oferujemy prowadzenie lub udział
    w projektach start-up.

Dostarczamy kapitał w postaci udziałów, akcji, pożyczek lub finansowania typu mezzanine. Chętnie korzystamy z opcji – dodatkowego wynagrodzenia za sukces.

Nasz proces inwestycyjny jest szybki, bez długotrwałych biurokratycznych procedur.

Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem z kadrą zarządzającą naszych firm, poprzez:
  • okresowe lub bieżące doradztwo strategiczne i operacyjne,
  • czasowe przejmowanie wybranych obszarów zarządzania,
  • oddelegowanie naszych menedżerów do wykonywania zadań i projektów.