Strategia

Inwestujemy w przedsięwzięcia, których wartość podnosimy wykorzystując nasze doświadczenie
i kompetencje. Inwestujemy zarówno w działąjące przedsięwzięcia jak i w nowe projekty.

Koncentrujemy sie na następujących branżach:
  • pośrednictwo kredytowe,
  • bankowość detaliczna,
  • zarządzanie ryzykiem kredytowym,
  • windykacja,
  • kredyty hipoteczne,
  • dystrybucja produktów finansowych.

Działamy na terenie Europy Środkowej i Wschodniej. Obecnie nasze inwestycje koncentrujemy w Polsce
i na Ukrainie, jesteśmy jednak aktywni również w innych krajach regionu.

Szczególnie chętnie inwestujemy w firmy o innowacyjnym charakterze, wykorzystujące nowoczesne technologie i rozwiązania organizacyjne.